Madilim ang Paligid

Snowstorm in Tyrol - 02sa labas ng tren pauwi. May nakita akong mga lumilipad sa labas. Inisip ko: “sino ba kayo”? Sabi nila “kami ang mga magsasabi sa iyo kung ano ang mangyayari sa Pilipinas ngayon”. “Ano naman?” sagot ko sa kanila. “Babalik ang Pilipinas sa nararapat niyang anyo at sa tunay niyang kapalaran.” sabi nila. “eh mabuti naman siguro kung ganoon” sagot ko. “Hindi para sa mga katulad ninyo” sabi nila “pagka’t kayo ang sumira sa likas na anyo ng bansa”. Sabi ko naman “at sino naman kami, mga dilaw na naman? At ano kayo, mga DDS siguro. Ang papangit ninyo!”.

Biglang may malaking boses sa likod nila na nagsalita “babalik na ang Pilipinas sa pamumuno ng natural niyang naghaharing-uri. Wala nang pakialam ang mga sistema at pag-iisip na banyaga”.  Tumuloy ang boses “likas na lakas at galing ang ibinigay sa mga pinunong-bayan na katutubo noong araw, ngunit tinanggal ito ng pag-aaping banyaga, sa puwersa at sa pag-iisip, o kaya ibinakla ito ng moralidad ng demokrasya at ng simbahan.” Tumahimik ng sandali. Dinig ko ang malakas na hangin sa labas ng tren.

“Likas ang pakiramdam ng pinuno sa tama at mali, sa dapat patayin at buhayin, sa dapat bigyan ng posisyon at hindi”. Tuloy pa rin “kayong mga nag-aral ng mga kaartehan sa sistemang maka-kanluran, hindi ninyo alam ang likas na galing ng Pilipino na wala sa may degree na kung saan-saan. Sa isip ng isip, walang nangyayari. Gawa lang ang mahalaga.” Parang ang layo ng mga ilaw sa labas ng tren. “Kahit ano pang sabihin ng mga paimportanteng pilosopo, tama rin ang hatol ng mga pinuno ngayon sa kung sino ang itotokhang, kung sino ang ipapashut-up – dahil pampagulo lang”.

“Malapit nang makamtan ng bayan ang pagkakaisang tunay, wala nang pipigil o rereklamo pa”. Sabi ng malalim na boses “babalik ang gintong panahon, at makakamtan ng lahat ng tunay na Pilipino ang kaginhawaan”. Inantok na ako. “Ano naman ang kinalaman ko diyan?”. Sagot ng malalim na boses: “kinakailangan lang ng isang isasakripisyo sa bulkang Mayon, para matanggal ang mga masamang impluwensiya ng limang dantaon”. Tumingin ako palabas “anong tingin ninyo sa akin, isang Magellan?” 

“Hindi, isang hilaw” sagot ng mararaming boses. “buwisit kang pakialamero!”. “Hindi niyo ba napapansin kung nasaan kayo?” sabi ko sa mga buwisit. “napakalamig dito. Iyang parang asukal sa wedding cake” sabi ko “niyebe iyan, o baka naman snow lang ang naiintindihan ninyo?” Biglang nangisay ang mga mukha sa bintana. Nagising ako sa malalim na boses ng konduktor na nagsasabi sa wikang Aleman na “huling stop na, Munich main station, bumaba po lahat”. Iyong maleta ko na parang may diperensiya kanina, OK na noong hinila ko. Bumaba na ako sa tren.

Irineo B. R. Salazar
München, ika-18 ng Enero, 2018

3 thoughts on “Madilim ang Paligid

    • Salamat. Gabi ng Miyerkoles, pauwi talaga ako sa tren. Medyo lumalakas na ang bagyong Friederike kaya napakahangin sa labas.

      Naiinis na pati ako sa mga nabasa ko tungkol sa Pilipinas. Baka naging bangungot talaga – kung hindi ko ginawang kuwento. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *