Grace Poe-Llamanzares portraitPagsasalin ito ng isang artikulo ni Joe America: http://joeam.com/2015/11/14/leni-robredo-vs-grace-poe/Hindi pulitika ang usapang ito kundi tungkol sa pagkatao.

Sinimulan ito ni Leni Robredo noong sinabi niyang “moral issue” ang citizenship ni Senadora Poe.  Heto ang artikulo ng Inquirer tungkol dito:  “Leni Robredo: Case vs Grace Poe moral issue“.

Mas maganda ito kaysa maraming artikulo ng Inquirer dahil tinatalakay nito ang both sides. Meron pa ngang quotation galing sa spokesman ni Senadora Poe na si Rex Gatchalian:

“Never in her entire life did Poe turn her back on our country. She has always considered the Philippines her home, her domicile and her country.” 

Ako, Amerikano, kaya may problema ako doon, dahil tinalikuran ni Senadora Poe ang United States. Kaya heto ang problema sa pagkatao niya na maliwanag na ipinakita ng kampo niya mismo.

Heto ang ipinanata ni Senador Poe sa kanyang Oath of Allegiance sa Amerika:

“I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

Maliwanag ang US Immigration Service tungkol sa ibig sabihin nito:

Ang mga paninindigan na kinakatawanan ng panata ay nakatakda sa Section 337(a) ng Immigration and Nationality Act (INA), na nagsasabing dapat manumpa ang lahat ng aplikante, at ito ang nilalaman ng panunumpang ito:

1. Pagsuporta sa Constitution;

2. Lubos na pagtakwil sa pagiging matapat sa anumang dayuhang pinuno, estado o bansa kung saan dating naging mamamayan o citizen ang aplikante;

3. Suportahan at ipagtanggol ang Constitution at batas ng United States laban sa lahat ng kaaway, banyaga man o nasa loob;

4. Magdala ng buong pananampalataya at katapatan dito at;

A. Humawak ng sandata sa puwersa ng United States kung nakatakda sa batas; o

B. Magsilbi sa United States bilang isang hindi sundalo kung nakatakda sa batas; o

C. Gumawa ng trabahong mahalaga para sa bayan sa pamumunong civilian kung nakatakda sa batas.

Ang tanong ngayon tungkol kay Grace Poe, nagsinungaling ba siya noong isinumpa niya ang Pilipinas? O nagsinungaling ang spokesman noong sinabi niyang home niya palagi ang Pilipinas?

Hindi tahanan sa kahulugang bahay ang pinag-uusapan dito. Tahanan ng puso at kaluluwa ni Senadora Poe ang pinag-uusapan, kanyang katapatan ngayon at kailanman.

Profile photo of Senator Chiz EscuderoAlam ko kung paano minamahalaga ng mag taga-ibang bansa ang kanilang US citizenship. Hindi bola iyong kanilang panunumpa. Lumalaban sila at namamatay sila para makapasok. Isinasalita nila ang panunumpa na iyon at umiiyak sila sa tuwa dahil sa nakamtan nila.

Ano naman ang kahulugan para kay Grace Poe?

“Sinabi ko lang iyon para makapasok?”

Ngayon, anong ibig niyang sabihin sa anumang sabihin niya? Pangagatawanan ba niya, o tsarot lang niya para makalamang siya. Pagkatao niya ang pinag-uusapan. Hindi biro ito.

Kung titignan natin, baka naman laro lang ang kanyang mga ipinapangako sa kampanya. Baka pumuporma lang siyang may nagagawa dahil wala naman halos siyang nagawa hanggang ngayon. Baka puro bola lang siya.

Hindi biro ito, mga kaibigan.

Beterano akong Amerikano sa Vietnam War, ginawa ko ang utos ng bansa sa isang hindi popular na gyera, naiintindihan ko ang sakripisyo na pati buhay itataya mo kung isang citizen ka sa marangal at malalim na kahulugan nito. Milyon-milyon na Amerikano ang sumisilbi sa militar at sandaang mga milyon na Amerikano ang nagbibigay ng pagmamahal sa mga naka-uniporme gawa ng sakripisyo at paninindigan na pinangangatawanan nila. Maraming-maraming mga dating Pilipino na nagsilbi ng marangal at magiting para sa United States. Hindi ako tumingin, pero malamang may mga pangalan na Pilipino sa Vietnam Memorial wall, nakaukit para makita ng lahat… na sineryoso nitong mga Pilipino, na tiyak na nagmamahal sa tinubuan nilang lupa tulad ninyo, ang kanilang matapat na panunumpa sa Amerika.

Iyang panunumpa ay pagpapahayag ng pagiging handang sumakripisyo. Bigyang dangal, mahalin at mamatay man kung kailangan para sa ipiniling bansa.

Pineke lang pala ni Grace Poe?

Tungkol nga ito sa kanyang pagkatao.

Isinulat ni Joe America at isinalin ni Irineo Baginda Rainer Salazar sa ika-14 ng Nobyembre, 2015