Tagalog dress, early 1800ssa tingin ko ang madalas na dahilan para sa maraming problema ng Pilipinas. Wala namang lipunang pantay-pantay, kahit sa Scandinavia may mababa at mataas na tao kahit hindi agad ito nakikita. Pero mukhang sa Pilipinas tatapakan ka talaga kapag mas mababa ang tingin sa iyo, at pahahamakin ka ng mga naiingit kung mayabang ang tingin sa iyo – kahit tangos lang ng ilong ang dahilan. Maski sa abroad meron nito, kaya hindi gaanong naghahalo ang mga grupong “edukado” (UP, Ateneo, La Salle atbp.) at “migrante”. Makikita ito kahit sa pagkontra sa paglibing ni Marcos – maraming nag-dedemonstrate sa US, may iilan sa Australia at UK, bihira sa Alemanya, halos wala sa mga tipikong bansang OFW tulad ng Espanya, Italya, Saudi, Singapore o Hong Kong. Masyadong simple para sa akin ang lumang klasipikasyon bilang masa o elite dahil wala namang aalis sa Pilipinas na talagang mayaman o oligarko, maliban para mag-aral ng iilang taon.

Mas maganda para sa akin ang paliwanag (link) ni Manolo Quezon tungkol sa “postwar middle class” na American-style ang edukasyon, kung paano ito sumuporta kay Marcos noong una, nabigo tapos sumuporta sa pag-alis ni Marcos, nabigo na naman sa mga oligarko na tumuloy sa kanilang pagpapayaman mula 1986, tapos mas marami pa sa kanilang umalis ng bansa mula noong 1990s, huling yugto nitong grupo ang EDSA Dos, pero hindi na nila malaman kung ideyalista pa sila o gusto na ring makinabang ng husto sa kikitain.

Binanggit din ni Manolo Quezon ang bagong middle class na mas simple ang pinanggalingan: “Together with the academic and professional elite that migrated in the 70s went Filipinos of modest means who have only begun to establish themselves as a new, entirely different, middle class. Their influence in politics is only beginning to be felt, not in Metro Manila, but in the provinces.” Sa madaling salita, mga pamilyang migrante at OFW na umasenso – baka nadagdag na rin dito ang mga nakapagtrabaho na sa BPO. Iba ang istorya ng mga pamilyang ito.

Halos hindi yata naghahalo ang mga mundo ng mga grupong ito. Madalas na umiiral ang pagmamata at inggit – hanggang sa pulitika. “Bobo”, “Dilaw”, “Elitista” atbp. pang mga pagtawag sa kabila.

Napapaisip din ako sa isang komentaryong ipinost ng isang matanda na sa blog ni Joe America (link): “We were practical, conventional, materialistic and happy… and proud to be so. We compromised. When martial law was imposed in ’73 we were in our early twenties. We were gainly employed, dreaming of a promotion, a bigger salary and more. We thought martial law was a good thing because it ended the disruptive street demonstrations, jailed suspected communists, improved obedience to traffic rules and the peace and order situation because there was a curfew.”

Ngayon, ano ang pinagkaiba ng luma at ng bagong middle class? Baka iisa lang – iyong isa papunta pa lamang, iyong isa pabalik na. Ang bansang Pilipino – di na nadala o natuto man lang.  Dahil heto ang karugtong ng kuwento: “When things started to go bad, we didn’t pay much attention because our priority was sustaining our personal upward trajectory. An arrest here, a disappearance there, Imelda’s foreign junkets and extravaganzas, Marcos’ cronies cornering of the banana,sugar and rice production and trading we simply ignored. We admired and applauded the people who were able to sidle into the corridors of power, and tried to get ‘connected’ to them.  After awhile the abuses mounted, the economy faltered. We became afraid, restless.  Then Ninoy Aquino was assassinated.  We woke up, as though from a stupor or a bad dream,depends where or what we were at when it happened.” Ngayong panahong ito, ano ang mangyayari? Ewan ko.

Irineo B. R. Salazar, München, 3. Disyembre 2016