Taktika para magtagumpay

1. Sabi ni Sun Tzu: isinisigurado muna ng mga mandirigma noong araw na hindi sila maaring matalo, tapos hinihintay nila ang pagkakataong talunin ang kaaway.

2. Nasa sa atin ang maniguradong hindi tayo matalo, pero ang kaaway mismo ang nagbibigay ng pagkakataon para matalo siya.

3. Samakatwid, alam ng magaling na mandirigma kung paano niya sisiguraduhin na hindi siya matalo, pero hindi niya masisiguradong matalo niya ang kaaway.

4. Kaya may kasabihan: maaring marunong kang sumakop, pero hindi mo pa rin magawa.

5. Sa taktika ng pagtatanggol nasisigurado ang hindi ka matalo, sa paglusob nagdedepende ang pagtalo sa kaaway.

6. Kung lagi mong ipinagtatanggol ang sarili mo, kulang pa ang lakas mo, kung lumulusob ka, sobra na ang lakas mo.

7. Ang Heneral na magaling sa pagtatanggol, nagtatago sa mga lihim na lugar ng lupa; ang magaling sa paglusob, biglang nanggagaling sa taas ng langit. Kaya alam natin dapat kung paano natin po-protektahin ang sarili natin, at alam din natin kung paano tayo tuluyang mananalo.

8. Hindi malaking kagalingan kung makita mo ang isang makakamtan na tagumpay na makikita rin ng kahit sino.

9. Hindi rin malaking kagalingan kung lumaban ka at sumakop tapos purihin ka ng buong bansa.

10. Hindi katunayan ng napakalaking lakas kung mabuhat mo ang isang buhok; hindi katunayan ng matalas na paningin ang makita ang araw at buwan; ang kulog ng kidlat maririnig ng kahit sino.

11. Tulad ng sabi ng mga matatanda, hindi lang nananalo ang isang tusong mandirigma, kundi marunong siyang manalo sa madaling paraan.

12. Kaya hindi niya maipagmamalaki ang kanyang talino o tapang gawa ng kanyang mga tagumpay.

Sarpsfossen (1789) von Erik Pauelsen13. Nananalo siya dahil hindi siya nagkakamali. Diyan nasisigurado ang tagumpay, dahil diyan nasasakop ang isang kaaway na talo na.

14. Kaya nilalagay ng magaling na mandirigma ang sarili niya sa isang posisyon na hindi na siya maaring matalo, at hindi niya ipinapalipas ang pagkakataong matalo ang kaaway.

15. Kaya sa gyera, hinahanap lang ng matagumpay na estratehista ang labanan kapag panalo na siya, ang matatalo naman, lumalaban muna bago niya hanapin ang kanyang tagumpay.

16. Inaalagaan ng ganap na pinuno ang kanyang ugali, at sumusunod siya sa tamang paraan at disiplina, kaya hawak niya ang kanyang suwerte.

17. Pagdating sa paraan na militar, meron tayong (1) pagsukat (2) pagtuos (3) kalkulasyon (4) pagtimbang sa pag-asang manalo (5) at tagumpay.

18. Dahil may lupa, maaring sumukat, gawa ng pagsukat, maaring tumuos, gawa ng pagtuos, maaring gumawa ng kalkulasyon, gawa ng kalkulasyon, maaring timbangin kung ano ang pag-asang manalo, at gawa rito, maaring magtagumpay.

19. Ang isang army na panalo kung ihambing sa isang army na talo, tulad ng isang kaban ng bigas laban sa isang butil ng palay.

20. Ang agos ng isang puwersang sumasakop, tulad ng agos ng tubig mula sa bundok pababa sa isang bangin.

Irineo B. R. Salazar, M√ľnchen, 18. June 2015