Iba’t-ibang Lugar

Takatori mountain pass 041. Anim na uri nang lugar ang matatangi: (1) Lugar na madaling maabutan (2) lugar na nakakaabala (3) lugar na patas (4) makitid na lagusan (5) matataas na lugar (6) mga lugar na napakalayo sa kalaban.

2. Ang tawag sa lugar na madaling daanan sa bawat direksiyon, lugar na madaling maabutan.

3. Pagdating sa lugar na ganito, mauna ka sa kalaban para hawak mo ang mga lugar na mataas at maaraw, at guwardiyahan mo ng mabuti iyong rota ng iyong mga supplies. Diyan ka makakapaglaban na may lamang.

4. Ang lugar na madaling iwanan pero mahirap masaklaw ulit, lugar na nakakaabala.

5. Sa posisyon na ganito, kung hindi handa ang kalaban, maari kang lumusob at talunin siya. Pero kung handa ang kalaban sa iyong pagdating at hindi mo siya matalo, hindi ka makakabalik at kapahamakan ang mangyayari.

6. Kung walang makakalamang kapag siya ang unang kikilos, lugar na patas ang tawag.

7. Sa ganitong lugar, kahit magandang pain ang ialok sa atin ng kalaban, mas maganda kung hindi tayo hahakbang, kundi umurong, para mapain din ang kalaban; tapos kung lumabas ang isang parte ng kanyang mga puwersa, makakaatake tayo na may pakinabang.

8. Pagdating sa mga makitid  na lagusan, kung mauna ka doon sa paghawak, magtayo ka ng matatag na kuta para hintayin ang kalaban.

9. Kung mauna ang kalaban mo sa paghawak ng isang lagusan, huwag mo siyang habulin kung matatag na ang kayang kuta, lumusob ka lang kung mahina pa ang kanyang depensa.

10. Pagdating sa matataas na lugar, kung mauna ka sa iyong kalaban, hawakan mo iyong mga matataas at maaraw na lugar, tapos hintayin mo siyang umakyat.

11. Kung nauna ang kalaban mo sa paghawak ng ganitong mga lugar, huwag mo siyang sundan – umurong ka at subukan mo siyang enganyohing umalis.

12. Kung malayo ka sa kalaban, at patas lang ang dalawang puwersa, mahirap maghamon ng away, at ikaw ang malulugi.

13. Etong anim na prinsipyo, sa lugar nakatali. Pag-aralan ito ng mabuti ng isang heneral na may katayuang responsable.

14. Anim na kasawian ang maaring mangyari sa isang puwersa, hindi galing sa natural na dahilan, kundi sa pagkakamali na responsibilidad ng heneral. Eto ay: (1) Pagtakas (2) Pagkasuway (3) Pagkabagbag (4) Pagkasira (5) Gulo (6) Pagkatalo.

15. Kung pareho ang lahat ng ibang kondisyon, kung lulusob ang isang puwersa sa isang puwersang sampung beses na mas malaki, tatakas ang mas maliit na puwersa.

16. Kung masyadong matatag ang mga sundalo at masayadong mahina ang mga officer, pagkasuway ang mapapala. Kung masyadong matatag ang mga officer at masyadong mahina ang mga sundalo, mababagbag ang puwersa.

17. Kung galit at masuway ang mga mataas na officer, at kusang nakikipaglaban sila sa kaaway dahil may sama sila ng loob, bago masabi ng kataas-taasang kumandante kung kayang lumuban o hindi, pagkasira ang mangyayari.

18. Kung mahina at walang awtoridad ang heneral, kung hindi maliwanag ang kanyang mga utos, kung walang nakatakdang mga tungkulin para sa mga officer at sundalo, kung pabaya ang pagkahanay ng mga pulutong, gulo ang aabutin.

19. Kung hindi marunong tumantiya ang heneral sa lakas ng kalaban at pumapayag siya na pumatol ang isang puwersang maliit sa puwersang mas malaki tapos hindi siya naglalagay ng piling mga sundalo sa mga hanay sa harap, pagkatalo ang resulta.

20. Eto ang anim na paarang humanap ng pagkatalo, na dapat malaman ng mabuti ng isang heneral na may responsableng posisyon.

21. Pinakamagandang kakampi ng isang sundalo ang natural na hubog ng isang bayan; pero tunay na prueba para sa isang magaling na heneral ang pagtantitsya ng kalaban, ang pagkontrol ng mga puwersa ng pagtatagumpay, at mga tusong kalkulasiyong ng kahirapan, panganib at distansiya.

22. Mananalo sa laban ang nakakaalam sa mga bagay na ito, at nakakagamit sa aktuwal ng kanyang mga kaalaman. Ang hindi nakakaalam nito o hindi ito nagagamit sa aktuwal, siguradong matatalo.

23. Kung sigurado kang magtatagumpay kapag lumaban, lumaban ka, kahit ipagbawal ng pinunong-bayan; kung hindi ka magtatagumpay sa laban, huwag kang lumaban kahit utos ng pinunong-bayan.

24. Bayani ng bansa ang heneral na umaabante na walang hangaring magpasikat at umaatras na walang takot mapahiya, na nasa isip lang ang prumotekta sa bansa at sumilbi sa pinuno.

25. Ituring mong mga anak mo ang mga sundalo mo, at susundan ka kahit saan, kahit hanggang kamatayan.

26. Kung mabait ka pero hindi mo maparamdam ang iyong awtoridad na masunod ang mga utos mo, tapos hindi mo pa mapigil ang gulo sa loob; magiging parang mga batang laki sa layaw ang mga sundalo mo, na walang silbi kahit saan.

27. Kung alam natin na handang umatake ang mga tauhan natin, pero hindi nila alam na hindi masagupa ang kalaban, hindi pa tayo malapit magtagumpay.

28. Kung alam natin na masasagupa ang kalaban, pero hindi natin alam na wala sa kondisyon ang mga tauhan natin para umatake, hindi pa rin tayo malapit magtagumpay.

29. Kung alam natin na masasagupa natin ang kalaban, at alam nating handang umatake ang mga tauhan natin, pero hindi natin alam na hindi tayo makakapaglaban dahil sa lagay ng lugar, hindi pa rin tayo malapit magtagumpay.

30. Kaya ang sundalong sanay, hindi nalilito kapag kumikilos na; kapag nakalabas na siya sa kampo, hindi siya nadidismaya.

31. Kaya may kasabihan: kung kilala mo ang kaaway at kilala mo ang sarili mo, tiyak na mananalo ka; kung alam mo ang langit at lupa, tuluyan kang mananalo.

Irineo B. R. Salazar, 12 July 2015, M√ľnchen