Gawa ng mga pangyayari tungkol sa mga islang isinasakop na ng Tsina, mahalagang pag-aralan kung paano sila mag-isip. Para maging handa.

Tungkol sa Gyera

1 Sabi ni Sun Tzu: sa mga operasyon ng gyera, kung saan may libu-libong mga mabibilis na sasakyan, kasindaming mga sasakyan na matitibay, sandaan-libong mga sundalong protektado na may sapat na supplies para makapamartsa na libu-libong kiChinese MBTs 070324-F-0193C-040lometro, malaki ang gagastusin sa bansa at sa lugar ng labanan, kasama na doon ang mga maliliit na bagay tulad ng pandikit at pintura, pati na rin ang gagastusin para sa sasakyan at proteksiyon. Ito ang dapat alalahanin, magastos talaga ang gyera.

2 Pagdating sa tunay na labanan, kung matagal bago manalo, magiging mapurol at kalawangin ang mga sandata ng mga sundalo at mawawalan sila ng ganang lumaban. Kung pilit mong aatakehin ang isang siyudad na malakas ang depensa, mauubusan ka talaga ng lakas.

3 At isa pa, sa tagal-tagal ng labanan, hindi magiging katumbas ng kakayahan ng bansa ang hirap na dadaanan.

4 Ngayon, kung mapurol na ang mga sandata, ayaw na ng mga sundalong lumaban at ubos na ang pera ng bansa, sasamantalahin itong kahinaan ng ibang mga grupo. Kahit gaano kang katuso, hindi mo na maiiwasan ang talagang mangyayari sa ganitong sitwayson.

5 Kaya kung maaring katangahan minsan ang sobrang pagmamadali sa gyera,
hindi tuso ang masyadong magpatagal dito.

6 Wala pang bansang nakinabang sa sobrang tagal na gyera.

7 Iyong lang talagang nakakaalam sa kasamaan ng gyera ang nakakaintindi kung paano ito magagawa sa paraan na hindi malulugi.

8 Ang magaling na sundalo, hindi dalawang beses humihingi ng pondo, at hindi dalawang beses nagkakarga ng supplies.

9 Kaya magdala ka ng materyales galing sa iyo, pero pakinabangang mo iyong makukuha mo sa kalaban. Hindi mauubusan ng pagkain ang militar sa ganoon.

10 Kung mahirap ang bansa, hihingi ng abuloy sa malayo ang militar. Hirap ng taongbayan ang mangyayari sa ganoon.

11 Sa kabilang panig, kung malapit ang militar, tataas ang mga presyo. Makakasama ito sa sustansiya ng taongbayan.

12 Kapag nakukuhanan ng sustansiya ang taongbayan, mahihirapan ang mga magsasaka.

13,14 Sa ganoon, mawawalan ng gamit ang mga pamamahay ng taongbayan at makakaltasan sila ng malaki sa kita nila, samantalang mauubusan din ang gobyerno ng pera gawa ng kinakailangan ng pondo para ayusin ang mga sandata at sasakyan na masisira.

15 Kaya ang tusong heneral, pinapakinabangan ang kalaban. Mas mahalaga ang bawat pagkain o gamit na makuha sa kalaban kaysa sariling pagkain o gamit.

USNWC Varyag0116 Ngayon, para mapatay ang kalaban, dapat magalit ng husto ang mga sundalo,
at dapat makinabang din sila kapag nanalo.

17 Kaya dapat bigyan ng parangal ang unang mga sundalong makakuha sa sasakyan ng kalaban,
at dapat gamitin agad ang mga ito katabi ng sariling sasakyan.
Ikulong ang mga nahuling sundalo ng kalaban, pero tratuhin sila sa magandang paraan.

18 Ang tawag dito: gamitin ang natalong kalaban para palakasin ang sariling militar.

19 Kaya sa gyera, manalo agad ang dapat atupagin, huwag patagalin ang laban.

20 Kaya dapat malaman na mahalaga ang Heneral para sa kapalaran ng taongbayan.
Sa kanya nagdedepende kung mapayapa o delikado ang kalagayan ng bansa.

Isinalin ni Irineo B. R. Salazar mula sa Ingles, ika-18 ng Mayo, 2015.
Mula sa kinikalalang libro ni Sun Tzu hinggil sa gyera. Bato-bato sa langit, matamaan huwag magalit!