Sun Tzu in Filipino Chapter 5

Lakas

1. Sabi ni Sun Tzu: pareho lang ang paghawak sa isang puwersang malaki sa paghawak sa isang puwersang maliit: depende lang ito sa paghati-hati sa kanila.RAF Personnel Release Flares During Exercise Desert Vortex MOD 45151778

2. Hindi magkaiba ang lumaban na may hawak na malaking army kaysa humawak sa kokonting tauhan: depende lang ito sa senyas at komunikasyon.

3. Kung nais mong matatag ang puwersa mo sa paglusob ng kalaban, umasa ka sa maniobrang diretso at patago.

4. Kung nais mong parang bato sa itlog ang pagtama ng puwersa mo sa kalaban, pag-aralan mo kung saan siya mahina at malakas.

5. Sa lahat ng labanan, maaring gamitin mo ang mga paraang diretso para sumama sa laban, pero kailangan mo ng mga paraang patago para masigurado ang tagumpay.

6. Maraming mga taktikang patago, kapag ginamit sa tamang paraan, hindi sila maubos tulad ng hangin at lupa, wala silang katapos-tapos tulad ng mga ilog at sapa, tulad sila ng araw at buwan, nawawala ngunit bumabalik, tulad din ng iba’t-ibang panahon.

7. Iilan lang ang mga nota sa musika, ngunit hindi maubusan ang mga kombinasyon nito sa iba’t-ibang tugtog.

8. Iilan lang ang mga pangunahing kulay, ngunit kapag pinaghalo sila, walang katapusan ang maaring kombinasyon.

9. Iilan lang ang mga pangunahing lasa, ngunit hindi matikman sa dami ang mga lasang mailuluto bilang kombinasyon nila.

10. Sa labanan, dalawa lang ang mga paraang lumusob – diretso at patago – ngunit walang katapusan ang mga maniobrang magagawa bilang kombinasyon ng mga ito.

11. Ang diretso at patago, papalit-palit. Para kang umiikot na walang katapusan. Kaya hindi ka mauubusan ng magagawang paraan.

12. Ang paglusob ng mga sundalo, tulad din ng isang agos na pati bato madadala.

13. Ang tamang desisyon at kilos, parang biglang pagbagsak ng isang agila para makuha ang kanyang biktima.

14. Kaya ang magaling na mandirigma, mapanganib kung lumusob, at mabilis magdesisyon at kumilos.

15. Ang lakas, parang pagbatak sa isang arko, ang desisyon, parang pagtira ng pana.

16. Sa loob ng gulo at ingay ng labanan, maaring mukhang magulo ngunit hindi magulo, sa loob ng nakakalitong situwasyon, maaring walang puno at dulo ang pangkat mo, pero ganoon pa man din, siguradong hindi matatalo.

17. Kung magkukunyari kang magulo, dapat perpekto ang disiplina, kung magkukunyari kang takot, dapat matapang ka, kung magkukunyari kang mahina, dapat malakas ka.

Logs (2071234107)18. Ang pagtago sa pagkukunyaring magulo, nagdedepende lang sa tamang paghati-hati, ang pagtago sa pagkukunyaring takot, nangangailangan ng sapat na lakas, ang pagtago sa pagkukunyaring mahina, kailangan ng tusong taktika.

19. Kaya ang magaling magpaikot sa kaaway, iba ang ipinapakita kaysa totoo para kumilos ang kalaban. Meron siyang isinasakripisyo para kunin ito ng kaaway.

20. Ipinapain niya ang kalaban para kumilos ito at maabangan siya ng iilang mga tauhang handa.

21. Ang magaling na mandirigma, ipinagsasama ang lakas ng marami para maging mabisa, para hindi siya gaanong umasa sa mga indibiduwal. Marunong siyang pumili ng tamang mga tauhan at pakinabangan ang kanilang lakas.

22. Kapag pinapakinabangan niya ang pinagsamang lakas, para nang mga troso o batong gumugulong ang kanyang mga tauhan. Dahil ang troso o bato, hindi gumagalaw sa patag na lupa, kapag nasa gulod at bilog, tuluyang gumugulong pababa.

23. Kaya ang lakas ng magagaling na mandirigma, parang lakas ng isang bilog na bato na gumugulong pababa mula sa isang napakataas na bundok. Iyan ang masasabi tungkol sa lakas.

Irineo B. R. Salazar, München, 19. June 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *